Micro-Tech Endoscopy Gastroenterology

Micro-Tech Endoskopi, temel olarak minimal invaziv tıbbi cihazların Ar-Ge, üretim ve satışı ile uğraşmaktadır. "Klinisyenleri teknoloji ve yenilikle destekleme" misyonumuz doğrultusunda Micro-Tech, dünyanın dört bir yanındaki hastanelere ve kliniklere yüksek kaliteli gastroenteroloji ürünleri ve hizmetleri sağlamayı, bakım kalitesini artırmayı, hasta sonuçlarını iyileştirmeyi ve düşük maliyetleri sürdürmeyi taahhüt eder. .


Endoskopik tanı ve tedavi teknolojisi platformuna, bağımsız araştırma ve geliştirmenin yanı sıra tıbbi ve endüstriyel entegrasyon yoluyla güvenen Micro-Tech, kademeli olarak altı alt endoskopik tanı ve tedavi gastroenteroloji ekipmanı alt serisi oluşturdu: Biyopsi, EUS, EMR/ESD, ERCP , Dilatasyon Balonları ve Hemostaz kapatma; endoskopik tanı ve tedavi için sistem çözümleri sunar.


Micro-Tech Endoskopi Gastroenterology Ürünleri